RESPOSTAS DO JOGO 94% Nivel 305

Qui ci sono le risposte a livello 94 per cento 305 94% duplo(a) 4% Personalide 62% Sentido 7% Salto 4% Mortal 4% Hamburger 1% Golpe 3% Face 3% Homicidio 3% Carpado 3% Cafe 94% Lugares onde nao se usa sapato 1% Sauna 3% Tatame 21% praia 33% Casa 3% Templo 14% Banho 18% Piscina 1% …

Continue reading ‘RESPOSTAS DO JOGO 94% Nivel 305’ »